MuziekFabriek Zeeland

Scenario’s

Muziekeducatieve scenario’s

Wil je jouw leerlingen laten kennismaken met nieuwe vormen van muziekonderwijs? Als schoolteam meer verdieping en zicht krijgen op de muzikale competenties van leerlingen? Leerlingen laten proeven van een muziekfestival? Aan de hand van één van de vijf scenario’s; proeven, kennismaken, verdiepen, specialiseren en experimenteren, kan jij samen met je schoolteam de focus bepalen.

Proeven

Gericht op ervaren en beleven. Denk hierbij aan het bezoeken van een muziekfestival (inclusief busvervoer) of een workshop van een muziekvereniging.

Kennismaken

Gericht op kennismaking, zowel receptief als actief, ondersteund door lesbrieven. Denk hierbij aan grote zaal voorstellingen en eenmalige workshops.

Verdiepen

Gericht op verdieping en ontwikkeling van methodiek op maat. Waarbij meerdere weken wordt gewerkt aan de ontwikkeling en verdieping. Denk hierbij aan de ontwikkeling van een doorlopende leerlijn, vakoverstijgend werken of co-teaching.

Specialiseren

Gericht op specialiseren met muziek, profileren met je school, instrumentaal onderwijs op school. Denk hierbij aan het ontwikkelen van een eigen schoolorkest of een verbinding maken met een muziekvereniging.

Experimenteren

Er is ook ruimte om te experimenteren wanneer er wezenlijk toegevoegde waarde is boven de al betreden paden in muziekeducatie. Denk hierbij aan een doorlopende leerlijn van po naar vo, nieuwe samenwerkingen met BSO en de buurt.