MuziekFabriek Zeeland

Tarieven en regelingen

Tarieven

De tarieven van De Muziekfabriek Zeeland zijn wat betreft de activiteiten voor kinderen onder de 21 jaar niet aan BTW onderhevig tenzij expliciet op de nota vermeld. Dit geldt voor alle vormen van leveringen en diensten. De tarieven van het lesaanbod zijn onderhevig aan prijsstijgingen. Voor de facturering gelden de tarieven van het schooljaar waarin het lesaanbod plaatsvindt.

De kosten van de activiteiten zijn onderverdeeld in 4 niveaus:

  1. tarief per leerling
  2. docentenuurtarief € 50,00 (= 60 minuten les + 0,5 voorbereiding op de uitvoer van de lessen)
  3. werkuurtarief € 35,00 (= uurtarief voor ontwikkeling, extra voorbereiding, aanpassing op maat e.d.)
  4. uitvoeringstarief subsidieregeling € 70,00 (=uur tarief voor muziek educatieve activiteiten die worden bekostigd vanuit een subsidieregeling

Alle tarieven zijn inclusief eventuele materiaal- en reiskosten. De vanuit de gemeente beschikbaar gestelde bijdrage voor muziekeducatie is reeds verwerkt in onze tarieven. Uitzondering hierop is het niveau 4 tarief (uitvoeringstarief subsidie). Gepubliceerde tarieven zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten.

Regelingen

Door middel van initiatieven en regelingen als; Méér Muziek in de Klas, Cultuureducatie met Kwaliteit en Impuls Muziekonderwijs, is er de laatste jaren door het Zeeuwse onderwijs flink geïnvesteerd in muziekonderwijs. Om de kwaliteit van het cultuuronderwijs op basisscholen te verbeteren werken scholen en culturele instellingen sinds 2013 samen aan het landelijke programma Cultuureducatie met Kwaliteit. De Impuls muziekonderwijs is onderdeel van dit programma en sluit aan bij Méér Muziek in de Klas: de beweging waarbinnen publieke en private partijen zich gezamenlijk inzetten voor structureel muziekonderwijs op de basisschool.

De Muziekfabriek volgt deze beweging en ontwikkelingen en informeert scholen over nieuwe initiatieven en regelingen die helpen het muziekonderwijs (verder) vorm te geven of de ingezette ontwikkeling te verduurzamen. We ondersteunen scholen bij het formuleren en verwezenlijken van hun muzikale ambities door samen invulling te geven aan muziekeducatie passend bij het curriculum en wensen van de school. We begeleiden scholen bij het opstellen van een actieplan en het indienen van een aanvraag voor financiële ondersteuning t.b.v. investeren in meer en beter muziekonderwijs. Daarnaast verbinden wij regionale partijen aan elkaar waardoor ze kunnen samenwerken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan muziekverenigingen, regionale overheden, bedrijven, serviceclubs, poppodia, pabo’s en conservatoria, naast het onderwijs.

Hier vind je alle regelingen. Sommige regelingen zijn open, dat betekent dat je nu subsidie kan aanvragen. Andere gaan binnenkort open.

Meer informatie over deze regeling?

Neem contact op met Annemarie van Belzen

(inschrijven niet meer mogelijk)