MuziekFabriek Zeeland
Annemarie van Belzen
Projectcoördinator primair onderwijs

“Als klein meisje droomde ik van het bespelen van harp of dwarsfluit. Mijn droom spatte snel uiteen: een norse docent, geen ruimte voor ontdekken, experimenteren, expressie, creativiteit of samenspel. Muziek was voor mij niet weggelegd, maar wel aanwezig. Overal om mij heen. Mijn eigen negatieve ervaring, is nu mijn drijfveer: met veel trots en passie draag ik bij aan de muzikale infrastructuur in Zeeland en maak muziekonderwijs bereikbaar en toegankelijk voor ieder kind.

De kiem van fascinatie voor muziek ligt op school. Ik ben als projectcoördinator een nieuwsgierige strateeg. Ik denk in grote lijnen, kijk vooruit en help scholen hun muziekonderwijs vorm te geven, te verduurzamen en verbindingen te leggen. Ik kan goed luisteren, vertaal muzikale ambities in concrete plannen en informeer en ondersteun scholen bij subsidieregelingen.

Het verder ontwikkelen van de infrastructuur met doorlopende leerlijnen muziekeducatie binnen het primair onderwijs, met vertakkingen naar de buitenschoolse educatie en naar ondersteunende activiteiten, maken onderdeel uit van mijn werk. In die leerlijnen zijn alle aspecten van cultuureducatie vertegenwoordigd: kennismaking, stimulering, ontwikkeling en professionalisering.”