MuziekFabriek Zeeland

Privacy

Privacy

De Muziekfabriek Zeeland is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Gezien de aard van onze organisatie is een functionaris gegevensbescherming (FG) niet noodzakelijk.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

 

De Muziekfabriek Zeeland verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken via de KCE Gids:

 • Naam school/instelling/organisatie
 • Voor- en achternaam contactpersoon
 • Functie
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Indien relevant: door u verstrekte specifieke informatie

 

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens

 

De Muziekfabriek Zeeland verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • de uitvoering van onze diensten;
 • het afhandelen van de betaling van activiteiten/workshop/projecten;
 • verzenden van onze nieuwsbrief en/of folder;
 • je te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is voor onze dienstverlening;
 • je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • voor het nakomen van wettelijke verplichtingen.

 

Wie hebben toegang tot jouw gegevens

 

De Muziekfabriek Zeeland kan je gegevens delen met partijen die nauwkeurig door ons zijn geselecteerd ter uitvoering van haar diensten waarvoor jij toestemming hebt gegeven. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid. Wij verkopen of verhuren je persoonsgegevens aan niemand.

 

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens

 

De Muziekfabriek Zeeland bewaart je persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens zijn verstrekt.

 

Foto’s en video’s

 

In overeenstemming met de wetgeving wordt toestemming gevraagd voor publicitair gebruik van foto of video materiaal waar je herkenbaar op staat. De Muziekfabriek Zeeland kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor publicatie door derden van beeldmateriaal.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Wil je gebruik maken van dit recht of heb je andere vragen of opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@muziekfabriekzeeland.nl. De Muziekfabriek Zeeland zal zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

 

De directie van de Muziekfabriek Zeeland is verantwoordelijk voor de informatiebeveiliging en tekent voor het privacybeleid en geheimhouding. Zij neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als je het idee hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@muziekfabriekzeeland.nl

Voor meer informatie zie: https://autoriteitspersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg